Dorog Magyarország legegészségtelenebb/legporosabb levegőjű városa

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

A porszemcsék „hátán” toxikus anyagok jutnak a szervezetünkbeDorog volt 2013-ban a legszennyezettebb levegőjű magyar város. 90 db vizsgált település közül EGYEDÜL DOROG LEVEGŐJE „ERŐSEN SZENNYEZETT”. Ezt állapította meg az „Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) 2013. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a MANUÁLIS MÉRŐHÁLÓZAT adatai alapján” című összefoglalója.

A SOK PORTÓL a legpiszkosabb levegőjű város Dorog. „A porrészecskék toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), baktériumokat, vírusokat, gombákat adszorbeálnak, és elősegítik bejutásukat a szervezetbe.” – olvasható a Környezetvédelmi Minisztérium honlapján.

Az ún. ülepedő por, ami alapján 2013-ban Dorog lett a legszennyezettebb levegőjű magyar város, csak a „jéghegy csúcsa”. A szállópor (PM10) még ennél is kártékonyabb.

Kiszámoltuk: a polgármester úr összesítése (győri KÖFE-hez írt levél – 2011) alapján: 2006-2010 között ÉVENTE ÁTLAGBAN 61 NAPON haladta meg a szállópor (PM10) dorogi levegőben mért mennyisége a szennyezettségi határértéket – és ez ma sincs másként. Ez két teljes hónap. Csinálnunk kellene valamit, mert ez így nagyon nem jó.

Az OMSZ minden évben két kiadványban összesíti annak a 90 városnak a légszennyezettségi adatait, amelyekben mérik a levegő szennyezőanyag-tartalmát (olyan települések ezek, ahol erre szükség van). Az egyik az ún. MANUÁLIS MÉRŐHÁLÓZAT (itt most erről van szó, 2014 márciusi anyag, link - www.bit.ly/OMSZ-legsz-riv_2013-rol_201403), a másik az automata mérőhálózat (több komponenst mér) adatai alapján készül. Utóbbival (2014. szeptemberi anyag, link - www.bit.ly/OMSZ-legsz-automata_2013-rol_201409) nem tudunk foglalkozni, mert Dorogon a légszennyezési komponensek mérő automata 2011 októberétől 2014 szeptemberéig nem működött.Dorog volt 2013-ban a legszennyezettebb levegőjű magyar város. 90 db vizsgált település közül EGYEDÜL DOROG LEVEGŐJE „ERŐSEN SZENNYEZETT”.

A MANUÁLIS MÉRŐHÁLÓZATI MÉRÉSEK keretében 3 fő komponenst (nitrogéndioxid, kén-dioxid, ülepedő por) vizsgáltak. Szétcincáltuk a jelentést, kivettük belőle a Dorogra vonatkozó adatokat, s átnéztük azokat. Megállapítható: az ÜLEPEDŐ POR EXTRÉM MENNYISÉGE volt az, ami végül Dorogot az egyetlen „erősen szennyezett” levegőjű magyar várossá avatta.

{Az összes vizsgált település 30%-ánál a levegőminőség „kiváló”, 49%-a „jó”, 14%-a „megfelelő”, 6%-a „szennyezett” és 1 %-a (ez Dorog) „erősen szennyezett” kategóriába sorolható.}

Légszennyezettségi index: 90 magyar város közül Dorog a legszennyezettebb

Az OMSZ egy ún. légszennyezettségi indexben összesített a három vizsgált komponens éves átlagértékeit, és ezek szerint sorolta be az egyes települések levegőminőségét a kiváló (1), jó (2), megfelelő (3), szennyezett (4), erősen szennyezett (5) kategóriákba.

FONTOS: nem a 3 szennyezőanyag „átlagát” számolták: a települések összesített légszennyezettségi indexét a településen mért legmagasabb indexű szennyezőanyag alapján határozta meg az OMSZ.

DOROG tehát azért lett Magyarország legszennyezettebb levegőjű városa, mert a LEGPOROSABB VÁROS széles e hazában, az ÜLEPEDŐ POR (ÜP) mennyisége az ERŐSEN SZENNYEZETT minősítést érte el.

Nitrogén-oxidra jó, kén-dioxidra kiváló minősítést kaptunk.

Ülepedő por (ÜP) koncentrációk alakulása 2004-2013 között az ÉDT KTF területén

Ettől persze még ne lélegezzünk fel, mert nem véletlenül a LEGROSSZABB ÉRTÉK HATÁROZZA MEG A LEVEGŐMINŐSÉGET. Csak egy édi példa: klórgáz roncsolja szét a tüdőnket egy gyönyörűséges erdő-mező kellős közepén – vígasztal minket a virágok illata, a levegőminőség egyéb komponenseinek kiváló volta? Kettő: egy pohár friss forrásvízzel öblítünk le egy ciánkapszulát – számít valamit, hogy tiszta volt a víz?

A „felszín alatt”: szállópor (PM10)

Az ÜLEPEDŐ POR feltehetőleg csak „a JÉGHEGY CSÚCSA”, a „látható felszín” Dorogon.

Egyúttal jelez egy másik, még nagyobb problémát.

A felszín alatt más is van, történetesen nagyon sok ún. szállópor (PM10).

Ha ülepedő porban igen, akkor JÓ ESÉLLYEL SZÁLLÓPORBAN (PM10) IS DOROG A LEGSZENNYEZETTEBB – vagy egyik legszennyezettebb – magyar város.

(Megjegyzés: a szállópor megnevezést az ülepedő portól való megkülönböztetésre használjuk: a 10 mikronnál nagyobb részecskék néhány óra leforgása alatt leülepednek a levegőben, ami ennél nagyobb részecskeméretű az az ülepedő por, ami ennél kisebb, az az a szálló por.)

A magyar jogszabályok szerint: ÉVI 35 ESETBEN megengedett a PM10 határérték-túllépés.

Idézet, Tittmann János polgármester győri KÖFE-hez írt leveléből (2011): „Dorogon a SZÁLLÓPOR (PM10) KONCENTRÁCIÓJA 2006-ban 94, 2007-ben 54, 2008, 2009-ben 46-46, 2010-ben 66, 2011-ben (októberig – MNT) 47 alkalommal lépte túl a 24 órás egészségügyi határértéket.  (2011 októbertől 2014 szeptemberig nincsenek adatok, mert nem üzemelt a mérő állomás – MNT)

Azaz: MINDEN ÉVBEN MEGHALADTA A HATÁRÉRTÉK-TÚLLÉPÉSES NAPOK SZÁMA A MEGENGEDETT 35-öt!

KISZÁMOLTUK: 2006-2010 között ÁTLAGOSAN 61 NAP volt minden ÉVBEN, amikor a szállópor (PM10) a megengedettnél jobban szennyezte a levegőt. Ez ÉVENTE KÉT TELJES HÓNAP!

Hogyan hat a szállópor a gyerekek, felnőttek állapotára?

Így (idézet a környezetvédelmi minisztérium honlapjáról, LINK: www.bit.ly/legszennyezok-egeszsegugyi-hatasai): a porrészecskék ingerlik a szem kötőhártyáját, a felső légutak nyálkahártyáját. A 10 mikronnál kisebb porrészecskéket lejutnak a tüdőhólyagokba. A tüdőelváltozást befolyásolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonságai és kémiai összetétele.Szállópor szemcseméret-összehasonlítás: minél kisebb, annál kártékonyabb

  A por belégzése a légzőszervi betegek (asztma, bronchitis) állapotát súlyosbítja, csökkenti a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel, toxikus anyagokkal szemben.

  A PORRÉSZECSKÉK TOXIKUS ANYAGOKAT (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), valamint baktériumokat, vírusokat, gombákat adszorbeálnak, és ELŐSEGÍTIK BEJUTÁSUKAT A SZERVEZETBE.

DOROGON ennek (a PORSZEMCSÉK, mint „VIVŐANYAGOK”) KÜLÖNÖSEN NAGY JELENTŐSÉGE, kára van, ugyanis a legkülönfélébb szennyeződésfajták (közlekedés, ipari üzemek kibocsátásai, lakossági vegyes tüzelésből felszabadult sokszáz-féle káros anyag) nagy mennyiségben fordulnak elő a város különféle területein.

GYEREKHATÁS Dorogon

Kimutatható ez a LÉGSZENNYEZETTSÉGI HATÁS Dorogon? Igen, például a GYEREKEKNÉL.

A szennyezett dorogi levegő „eredményét” mutatja pl. az asztmás és allergiás megbetegedések előfordulását a 8-9 éves gyermekek körében vizsgáló Országos Gyermek Légúti Felmérés (2005). Ez kimutatta: DOROGON az ASZTMA előfordulása LÉNYEGESEN MEGHALADJA az országos átlagot, míg az ALLERGIA előfordulási gyakorisága 10 év alatt MEGDUPLÁZÓDOTT (www.bit.ly/dor-med-legszeny-all-2009-KIVONAT – 7. o.)

PM10: A 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet szerint a 24 órás határérték egy évben 35 napnál többször nem léphető túl. Látható, hogy Dorog és Esztergom esetében is, valamennyi évben e feletti a határértéket túllépő napok száma (www.bit.ly/dor-med-legszeny-all-2009-KIVONAT – 8. o.)

Nézzük meg, mik lehetnek a FORRÁSAI A PORSZENNYEZÉSNEK?

EMBERI TEVÉKENYSÉG során főbb forrásai a közúti KÖZLEKEDÉS, a szén, olaj, fa, hulladék ELTÜZELÉSE, IPARI TECHNOLÓGIÁK. A PM10 szempontjából: ez a sorrend is, a közlekedés messze a legdurvább forrása a szállópornak. Persze, hogy Dorogon pontosan mi a megoszlás, azt nem tudjuk.

Szállópor egészségre való hatása

Cikkvégezetül, nézzük, miként hat a szállópor egészségünkre. Az ÁNTSZ Országos Közegészségügyi Intézetének (OKI) igazgatója által összeállított anyagban (LINK: www.bit.ly/szallopor-egeszsegugyi-hatasa_OKI-ANTSZ) ez olvasható a szállópor egészségkárosító hatásairól:

Epidemiológiai, klinikai, kísérletes toxikológiai evidenciákkal rendelkezünk a PM (szállópor) egészségre gyakorolt hatásairól. A PM elsődlegesen lokális GYULLADÁST okoz, ezt követi a már FENNÁLLÓ LÉGÚTI MEGBETEGEDÉSEK SÚLYOSBODÁSA, hyperreaktivitás, oxidatív stressz, számos sejt- és molekuláris szintű folyamat aktiválása, a tüdő védekező mechanizmusainak csökkenése.

Bizonyítást nyert a COPD betegek mortalitására és a betegség akut exacerbációjára A porszemcsék „hátán” toxikus anyagok jutnak a szervezetünkbegyakorolt hatása. Az ASZTMÁS roham gyakoriságának növekedését illetve a gyógyszer igény növekedését írták le. A finom porrészecskék az alveolusokon keresztül felszívódva a tüdő interstitialis állományában gyulladást idéznek elő, elindítják a C-reaktiv fehérje képződést, ami beindítja a véralvadási folyamatot, következetesen thrombus képződéshez vezet.

A kardiovaszkuláris megbetegedésekben szenvedő betegek mortalitásának növekedését találták. A tüdőgyulladás, szisztémás gyulladás, edotheliális dysfunkció, atherothrombózis, tüdőrák előfordulási gyakoriságának növekedése és a PM expozíció között is egyértelmű összefüggést találtak.

Mit tehetünk?

A lényeg: szállópornak nincs olyan – kis – dózisa, koncentrációja, mely ne lenne egészségünkre ártalmas. Ebből, a kevés is túl sok. Mit tehetünk ellene?

  Mindenki a magáét.

Gondolatainkat arról, ki, mit tudhat tenni a szállópor térhódítása ellen egy másik cikkben fejtjük majd ki.

Mohos Nádor Tamás (MNT)

Nógrádi Mariann (NM)

 

Bővebben a légszennyező anyagok egészségügyi hatásairól:

városi levegőszennyezettség hatása az egészségre, különös tekintettel az allergiás légzőszervi betegségekre www.bit.ly/varosi-legszenny-hatasa-egeszsegre-2006
LÉGSZENNYEZŐK EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSAI www.bit.ly/legszennyezok-egeszsegugyi-hatasai
   

 

Hozzászólások   

0 #309 Anita 2019-01-08 12:18
Hurrah! Finally I got a blog from where I be capable of truly
obtain useful facts concerning my study and knowledge.


My blog post :: S3.amazonaws.com/1.7.15/index.html: http://www.opmservices.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=s3.amazonaws.com%2F1.7.15%2Findex.html
Idézet
0 #310 Carolyn 2019-01-08 20:38
You could definitely see your skills within the article you write.
The sector hopes for even more passionate writers such as you
who aren't afraid to mention how they believe.
At all times go after your heart.

My blog post :: 918kiss report: https://mokro.nms.cz/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fnamesofhonor.org%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dkasino.vin%252Fhome%252F918kiss-scr888%252F48-918kiss-scr888%3Escr888+jackpot+hack%3C%2Fa%3E
Idézet
0 #311 Dannie 2019-01-08 23:40
Yes! Finally someone writes about scr888 l: http://Qssq2.xyz/space-uid-63615.html server
download.
Idézet
0 #312 Jaunita 2019-01-10 23:44
Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you're just too excellent.
I actually like what you've acquired here, really
like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of
to keep it smart. I cant wait to read far more from you.
This is really a terrific website.

My weblog :: advcash Wallet
number: http://www.cyberxfiles.com/groups/0b575/wiki/78c2d0/What_Is_The_Empower_Network.html
Idézet
0 #313 Rachael 2019-01-11 18:08
Can you tell us more about this? I'd love to find out some additional information.

my page mega millions jackpot casino: http://montysprinciples.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kasino.vin%2Fdownloads%2F69-download-mega888
Idézet
0 #314 Earle 2019-01-12 07:28
hey there and thank you for your info – I've certainly picked up something new from right here.

I did however expertise some technical points using this website,
as I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load properly.
I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading
instances times will sometimes affect your placement
in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.
Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look
out for a lot more of your respective exciting content.
Make sure you update this again very soon.

Here is my blog ... sic bo odds singapore: http://Www.fishonguides.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kasino.vin%2Fdownloads%2F73-download-3win8
Idézet
0 #315 Angelia 2019-01-12 15:28
This is my first time pay a visit at here and i am truly happy to read everthing
at one place.

My blog - live blackjack
dublin: http://labs.ahovey.bottompics.s14.deinprovider.de/test.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fmayanka.com%2Feditorial.php%3Fshowlink%3Dhttps%3A%2F%2Fkasino.vin%252Fdownloads%252F68-download-ntc33%2F%3Elive+poker+budapest%3C%2Fa%3E
Idézet
0 #316 Tawnya 2019-01-13 07:05
It's appropriate time to make a few plans for the longer
term and it is time to be happy. I have learn this
publish and if I may just I want to counsel
you some fascinating things or tips. Maybe you can write next articles regarding this article.
I desire to read more things approximately it!


Feel free to surf to my website ... mega888 apk: http://news.ezyget.com/881-mega888/profile
Idézet
0 #317 Charlie 2019-01-14 04:41
Your style is very unique compared to other folks I've read
stuff from. Many thanks for posting when you've got the opportunity,
Guess I will just bookmark this blog.

Here is my website :: online: http://hirschelectronics.com/when-does-capricorn-end.html
Idézet
0 #318 Augusta 2019-01-15 02:59
I am actually delighted to glance at this web site posts which consists of lots of valuable facts, thanks for providing these
kinds of information.

My web-site; Antoine: http://cdskkareojjld.com
Idézet
0 #319 Ethan 2019-01-15 16:52
I have to thank you for the efforts you have put in penning this blog.
I am hoping to view the same high-grade content by you later on as well.
In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own blog now ;
)

Feel free to visit my web blog - download: https://precrasiggi.site123.me/versions/2/wizard/modules/blog/addItem.php
Idézet
0 #320 Shayne 2019-01-15 18:52
all the time i used to read smaller articles that also clear their motive, and that is also happening with this post which I am reading now.


Here is my web site; scr 888: https://918.network/casino-games/72-918kiss-scr888
Idézet
0 #321 Gilda 2019-01-16 19:13
Search Engine Optimization is something that actually is important
for businesses in today's times. These can be SEO, article marketing, blogs, banners, as well as link swaps.
The four-way linking works pretty well at the minute.


my blog :: mega casino no deposit bonus codes: http://deweyfromdetroit.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=zhihuataobao.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D30877%26do%3Dprofile%26from%3Dspace
Idézet
0 #322 Fay 2019-01-18 02:43
It can be used to drive visitors to a website and create an easily accessed body of labor.
This kind of help one to rise to the top for this search generators.


Also visit my web-site :: w casino online: http:///shop/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2FKyartisancenter-Berea.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918kiss.poker%252Fdownloads%3Eonline+casino+zimbabwe%3C%2Fa%3E
Idézet
0 #323 Dulcie 2019-01-18 11:00
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added"
checkbox and now each time a comment is added
I get several emails with the same comment. Is there any way
you can remove people from that service? Thanks a lot!

Also visit my web page :: download: https://securitytrails.com/list/ns/mp3songs.rutracker.host
Idézet
0 #324 Chase 2019-01-18 16:44
Excellent goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you
are just too great. I actually like what you have acquired here, certainly like what you
are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep
it sensible. I can't wait to read far more from you.
This is really a wonderful website.

Check out my page - mega casino slots: https://kasino.vin/home/mega888/50-mega888
Idézet
0 #325 Chas 2019-01-19 04:33
It's a very straightforward game without many rules
to follow, and that contributes to its popularity.
You can gain great bonuses with these casino gaming programs.
Check out at least three tables before you start.

My website; 918kiss apk: http://www.opsknowledgereview.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.kingsandqueensonline.com%2F918kiss-most-popular-online-slot-game/
Idézet
0 #326 Rod 2019-01-19 06:40
Most fish vary from 12 to 16 inches long however, quality and trophy fish are also present great numbers.
The next 72 hours should feature warmer temperatures and increased sunshine.
Rainbow trout have a characteristic salmon-like shape.

Also visit my site :: sigiriya fortress: http://forum.vitebsk.by/Final/ind?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fryanonlinepokerreviews.com%2Fsticky-benefit-online-casinos%2F%3Emig+wire%3C%2Fa%3E
Idézet

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Ön itt van: Címlap legszennyezes szálló por Dorog Magyarország legegészségtelenebb/legporosabb levegőjű városa