Egészségesebb levegőt Dorognak – projekt-bemutatás: mit akarunk, s miért… avagy megint lesz Zöld Sorok?

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Érdekel, mily fondorlatokat tervez a DKE a dorogi levegő tisztulása érdekében? Érdekel, mitől pottyant a postaládádba épp most egy Zöld Sorok (utoljára 5,5 éve – 2009 májusban – jelent meg a lap)? Akkor rágd át magad ezen a cikken. Még 2014 tavaszán pályáztunk a Norvég Civil Támogatási Alaphoz (NCTA) e beszédes című projekttel: ÜZEMKONTROLL: KOMPLEX NYILVÁNOSSÁG-PROGRAMMAL EGY IPARVÁROS LEVEGŐJÉNEK EGÉSZSÉGESEBBÉ TÉTELÉÉRT. Miért? Röviden: DOROG LEVEGŐJE PISZKOS, ezen törekszünk változtatni, szeretnénk, HA TISZTÁBB LENNE. A cél tehát: Dorog levegőjének egészségesebbé tétele.

A Hőerőmű jó ideje használ biomasszát gáz helyett fűtőanyagként (a szotyihéjhegy-kép 2007 februári üzemlátogatásunkkor készült). Látogatásunkkor rákérdezünk majd arra, pontosan milyen technológiával védik a városlakók egészségét biomassza-égetéskor.Nem ígértünk lehetetlent, csak amit meg tudunk csinálni: működtetjük azt az apparátus-készletet, amely eddig bevált: azaz, a környezetterhelő nagyüzemeket arra kondicionáljuk a magunk szerény eszközeivel, hogy a profitérdekeik mellet vegyék erősen számításba a lakosság egészséges környezethez való jogát, s ennek mentén működtessék üzemeiket.

Ezt váltottuk aprópénzre a projekttervben, s ehhez kérjük mindnyájunk érdekében a lakosság támogatását.

MOST vagy (lehet, hogy) SOHA

Az NCTA-s projekt 2016. áprilisáig biztosít szolid finanszírozást terveink megvalósításához (feltéve persze, hogy az NCTA, Ökotárs Alapítvány szétverése ezt nem írja fölül).

  Az legyen tiszta, hogy egyesületi, finanszírozási, projektmegvalósítási szempontból ez egy olyan „KEGYELMI IDŐSZAK”, melynek nem feltétlenül látjuk a folytatását. Értve ezalatt azt, hogy ha vége a projektnek, várhatóan ugyanúgy 0 Ft-ja lesz az egyesületnek tervei megvalósítására, mint 2010-2014 között volt. Ez a realitás.

Amiből az következik, hogy MOST, EBBEN AZ IDŐSZAKBAN kell intenzíven azon DOLGOZNUNK, hogy TISZTÁBB LEGYEN A DOROGI LEVEGŐ.

Ezért KÉRJÜK MINDEN DOROGI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT, lakosoktól a hivatalon át, az üzemekig. Ezért fogalmaztunk úgy egy másik cikkünkben: Dorognak csak AKKOR LESZ EGÉSZSÉGESEBB A LEVEGŐJE, ha a VÁROS mindenÜzemlátogatás, Hőerőmű, 2007 február SZEREPLŐJE, HASZNÁLÓJA MEGTESZI e célért azt, AMIRE KÉPES.

Első soron, KÉRJÜK pl. a DOROGIAKAT ARRA, jöjjenek majd el azokra a LAKOSSÁGI FÓRUMOKRA, „panasznapokra”, amelyeket a DKE szervez (5 db/21 hónap), épp azért, hogy lehetőséget adjon a város lakóinak környezetükkel, levegőjükkel kapcsolatos gondjaik ismertetésére.

  {Már e számban is meghirdettünk volna egy ilyet, de az önkormányzat és a Kincstár épp átszerkeszti a társadalmi szervezetek rendezvényeinek helyiségbiztosítására vonatkozó városi rendeletet – november végén lesz döntés –, amit meg kell várnunk.}

  A LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK MEGISMERÉSE, feldolgozása, kinyilvánítása ELEMI FONTOSSÁGÚ a dorogi levegő tisztábbá tétele érdekében. Akkor várhatunk jó lelkiismerettel másoktól (üzemek, hivatal, autósok, pelenkával fűtők) el valamit, ha magunk is hajlandóak vagyunk érte tenni.

A PROJEKT FONTOSABB ELEMEI

Lássuk akkor a projektterv fontosabb elemeit. Tudjuk: a légszennyezésnek 3 forrása van a városban/térségben: közlekedés, fűtés, ipari nagyüzemek.

Tudjuk azt is: a nagyüzemek LÉGSZENNYEZÉSÉT (akár a másik kettőt) megszüntetni nem, csak – lépésről-lépésre – MÉRSÉKELNI leszünk képesek.

Baumit: minél több dolgot lefedtek, annál kevesebb lett a vakolatgyárból a városra érkező por (2008 június)Egyesületünk tradíciói-tapasztalatai okán, a DKE a LEGHATÉKONYABBAN az IPARI NAGYÜZEMEK TÁRSADALMI KONTROLLJÁVAL tud tenni a város/térség levegőminőségéért. EZÉRT ennek megszervezése-gyakorlása projektünk súlypontja, fő BEAVATKOZÁSI pontja.

Kezdetben kicsit nehezen indult, de később korrekt viszony alakult ki a Baumittal is (2008. június)Nem szokás feltétlenül egy projekttervet kitenni az ablakba, miért tesszük ezt most így? Azt szeretnénk, hogy MINDEN ÉRINTETT SZEREPLŐ LÁSSA, MEGÉRTHESSE, MIT, HOGYAN SZERETNÉNK CSINÁLNI, mert ennek a projektnek csak akkor fog eredménye mutatkozni, ha sikerül összefogást teremteni a megfogalmazott célok elérése érdekében.

PROBLÉMA + KIVÁLTÓ OKOK

Dorog 13 000 lakosú ipari város – a LEGSZENNYEZETTEBB LEVEGŐJŰ magyar VÁROSOK egyike.

  Ebben főszerepet játszik, hogy 4 db környezetterhelő nagyágyú LÉGSZENNYEZ itt. Az ORSZÁG LEGNAGYOBB gyógyszeráru-gyára (Richter) TELJES HATÓANYAGGYÁRTÁSA (!) itt folyik, a VESZÉLYESHULLADÉK-ÉGETŐK (Sarpi) LEGNAGYOBBIKA itt éget, s a SZÁRAZVAKOLAT-GYÁRTÁS központja (Baumit) is Dorogon van.

  A 4. a dorogi HŐERŐMŰ, amely a térség egyik legnagyobb NOX-kibocsátója (3900 lakást – Esztergom + Dorog – távfűtenek innen).

  {PÉLDÁK (elérhető korábbi adatokkal): pl.-1: Dorog NOX (HŐERŐMŰ 247 t, VESZHULL-ÉGETŐ 43 t /év).

Szilárd por, SO2, CO szempontból Dorog-Esztergom környékének 24 TELEPÜLÉSE KÖZÜL a LEGSZENNYEZETTEBBRicher: ők érezték a legjobban, hogy kell a helyi társadalommal kommunikálni. Ha gond volt, sosem tagadták le, hanem elmondták, mit tesznek azért, hogy holnapra jobb legyen a helyzet. (www.bit.ly/dor-med-legszeny-all-2009-KIVONAT). De éppenséggel, pl. szerves oldószerekből (VOC – egy a százféle gyógyszergyári kibocsátásból) a RICHTER gyógyszergyár évi 200 t-át bocsát a dorogi levegőbe (www.bit.ly/Richter-oldoszer).}

SÚLYOS GOND: PM10-ben Dorog tán a DUNÁNTÚLI LEGSZENNYEZETTEBB városa; sokszor országos első – www.tinyurl.com/dorog-PM10

  Idézet, Tittmann János polgármester győri KÖFE-hez írt leveléből (2011): „Dorogon a SZÁLLÓPOR (PM10) koncentrációja 2006-ban 94, 2007-ben 54, 2008, 2009-ben 46-46, 2010-ben 66, 2011-ben 47 alkalommal lépte túl a 24 órás egészségügyi határértéket. 2010-ben a NITROGÉN-DIOXID imissziós szintje is a határérték fölé emelkedett.” (www.bit.ly/nincs-meres-Dorogon-cikk)

Átlagolva: majd 2 hónapnyi szállópor-szennyezett időszak jut minden évre.

DOROGIAK SZÜKSÉGE a PROJEKTRE

TÉNY: a környezetterhelő cégek légszennyezése (a szennyezések egyéb forrásai – közlekedés, fűtés – mellett) a VÁROS/RÉGIÓ (13 E/107 E) LAKÓINAK EGÉSZSÉGÉT RONGÁLJÁK.

  PÉLDA - E légszennyezettség dorogi „eredményét” mutatja pl. az asztmás és allergiás megbetegedések előf ordulását a 8-9 éves gyermekek körében vizsgáló Országos Gyermek Légúti Felmérés (2005). Ez kimutatta: DOROGON az ASZTMA előfordulása LÉNYEGESEN MEGHALADJA az országos átlagot, míg az ALLERGIA előfordulási gyakorisága 10

 év alatt MEGDUPLÁZÓDOTT (www.bit.ly/dor-med-legszeny-all-2009-KIVONAT – 7. o.)

PROBLÉMÁRA REAGÁLÁS

Tudjuk: a légszennyezésnek 3 forrása van a városban/térségben: közlekedés, fűtés, ipari nagyüzemek.

  Tudjuk azt is: a nagyüzemek LÉGSZENNYEZÉSÉT (akár a másik kettőt) megszüntetni nem, csak – lépésről-lépésre MÉRSÉKELNI leszünk képesek.Baumit: minél több dolgot lefedtek, annál kevesebb lett a vakolatgyárból a városra érkező por (2008 június)

Egyesületünk tradíciói-tapasztalatai okán – a DKE a LEGHATÉKONYABBAN az IPARI NAGYÜZEMEK TÁRSADALMI KONTROLLJÁVAL tud tenni a város/térség levegőminőségéért. EZÉRT ennek megszervezése-gyakorlása projektünk súlypontja, fő BEAVATKOZÁSI pontja.

{UGYANAKKOR: nagy példányszámú ÚJSÁGUNK cikkeivel hatásosan tudjuk majd FORMÁLNI több ezer ember közlekedési, fűtési (pl. gázfűtés helyett vegyes tüzelés probléma) SZOKÁSAIT.}

PROJEKTCÉL RÖVIDEN

Azért építünk KOMPLEX projektet, hogy EGYSZERRE tudjunk hatni a MEGELŐZÉS, a SZEMLÉLETFORMÁLÁS, a 

CSŐVÉGI PROBLÉMÁK, az ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL terén.

KONKRÉT VÁLTOZÁS

A fő KONKRÉT VÁLTOZÁS, az IPARI NAGYÜZEMEK TÁRSADALMI KONTROLLJÁNAK – médiaeszközzel felerősített – MEGSZERVEZÉSE/gyakorlása.

  ÜZEMLÁTOGATÁSOKAT hajtunk végre RENDSZERESEN a dorogi nagyüzemekben, melyeken KÖZVETÍTJÜK a LAKOSSÁGI ELVÁRÁSOKAT a cégek felé. Ezekről lapunk a ZÖLD SOROK cikkeivel részletesen beszámolunk.

  Az üzemlátogatásokon lakosok, szervezetünk, szakértőnk, lapunk (Zöld Sorok), s reményeink szerint más civil szervezetek, önkormányzat képviselője, vesznek részt.

Richter: sok száz milliót költött a cég arra, hogy tisztább legyen a levegőS ami DÖNTŐ: a beszámolók nyilvánosságba emelésével (Zöld Sorok) - MÉDIATÉRBE vonjuk a CÉGEKET.

HASZON, MI LESZ JOBB – MIÉRT

Rendszerszintű, LAKOSSÁGI ÉRDEKEKET FELERŐSÍTŐ MECHANIZMUST kell MŰKÖDTETNI ahhoz, hogy a dorogi/térségbeli lakosság egészségét károsító nagy KÖRNYEZETTERHELŐK légszennyezési kibocsátásait megfogjuk, mérsékeljük, CSÖKKENŐ PÁLYÁRA állítsuk.

  A kettő – üzemkontroll + nyilvánosság – EGYÜTT képes erre.

A kontrollban résztvevők (lakosok, szervezet, üzemek vezetősége stb.) mindegyike INFORMÁLÓDIK a többi fél igényeiről, majd ezekfigyelembevételével tud CSELEKEDNI.

 Az üzemlátogatás + a cégek médiatérbe vonása együtt = a lakossági elvárásokat megvalósító együttműködést eredményez.

  Csővégi problémák (pl. havária, határérték-túllépés) esetén IS a lakosok, üzemek, hatóságok hatékony együttműködését (formális/informális kapcsolatok) teszi lehetővé.

HOSSZÚ TÁVÚ CÉL Az IPARI ÜZEMEK rendszeres/folyamatos TÁRSADALMI KONTROLLJA MEGELŐZŐ HATÁST Veszélyeshulladék-égető: hozzájuk is tervezünk rendszeres üzemlátogatásokatGYAKOROLVA csökkenő pályára állítja a cégek légszennyezését (ld. pl. www.bit.ly/ZS-KIVONATOK_2005-2009-pdf).

  A nagy légszennyezők FOLYAMATOS, a nyilvánosság erejére támaszkodó társadalmi kontrollja hatékony + eredményes (RÉSZLETESEN, ld. Zöld Sorok számai – www.bit.ly/ZS_osszes_pdf) eszköze az ipari légszennyezés mérséklésének. A rendszeres TÁRSADALMI KONTROLL HATÁSÁRA ugyanis a cégek GONDOLKODÁS- és CSELEKVÉSMÓDJÁBA BEÉPÜL a szennyezés-csökkentésre való törekvés, amivel sok leendő környezeti problémát sikerül – MEGELŐZNÜNK.

DEMOKRÁCIA ERŐSÍTÉSE Projektünk DEMOKRÁCIA-PROJEKT is: a társadalmi kontroll (üzemlátogatások) és az ehhez kapcsolódó nyilvánosság (Zöld Sorok kiadása) megszervezésével, lehetőséget biztosítunk a légszennyezéssel érintetteknek arra, hogy egészséges környezethez való jogukat érvényesíthessék.

   A lakosok informálása, véleményük artikulálása, részvételük biztosítása (pl. gyárlátogatások, panasznapok, cikkek) erősíti az állampolgári aktivitást/részvételt a közügyek alakításában – mindezt úgy, hogy ezzel egyszersmind hozzájárulunk a fenntartható fejlődés eléréséhez.

ÖSSZEFOGLALVA

SZÜKSÉG– Dorog (13 000 lakos) a legszennyezettebb levegőjű magyar városok egyike. Ebben főszerepük van a nagy dorogi ipari üzemeknek.

CÉL– az ipari üzemek társadalmi kontrolljának módszerével az üzemek légszennyezésének csökkentése; információs hatással, tudatformálással (Zöld Sorok) a lakossági légszennyezés csökkentése.

HATÁS– az ipari üzemek társadalmi kontrolljának gyakorlásával + szemléletformálással csökkenő pályára állítjuk a légszennyezést Dorogon + módszereinket átadjuk más civileknek

EREDMÉNYEK, CÉLCSOPORTOK

A nagyüzemek légszennyezés mérséklésére IRÁNYULÓ IPARI ÜZEMEK TÁRSADALMI KONTROLLJA megvalósul, ha végrehajtjuk az üzemlátogatásokat, fórumokat, a nyilvánosság-teremtő Zöld Sorok kiadását.

A fő célcsoport a dorogi lakosok - akiket az üzemi környezetszennyezés sújt. Az ő érdekükben üzemlátogatásokat Ricbter: a kupola kürtőjén át indulnak a szennyvízgőzök az ártalmatlanító felé. Nagy szerepe volt a környezetvédelmi beruházások katalizálásában egy elégedetlen helyi lakosnak :)szervezünk a dorogi üzemekbe

  Ezeken összehozzuk a projekt szereplőit (LAKOSOK, CÉGVEZETŐK, CIVILEK, MÉDIA), s közvetítjük a lakossági elvárásokat a cég felé

  A látogatásokról újságcikkeket készítünk, ezeket megjelentetjük újságunkban – ezzel MÉDIATÉRBE vonjuk a cégeket.

MÓDSZEREK ÁTADÁSA – a légszennyezés mérséklésére kidolgozott módszereinket átadjuk más zöld civil szervezeteknek.   

  Megmutatjuk nekik (kiadványok, honlapok, civilképzés eszközeivel), miként kell megszervezni az üzemek társadalmi kontrollját s a lakossági veszélyeshulladék-gyűjtést – a célból, hogy ezt ők is valósítsák meg településeiken.

ZÁRSZÓ

A Norvég Civil Alapnál pályázatot nyerni, minden ellenkező híresztelés ellenére, nem a Norvég Titkos-ügynök Képző Tanfolyam kiemelkedően eredményes elvégzésével lehet. Hanem olyan szakmai programmal, ami jól van összerakva. Abban a körben, ahol mi pályáztunk 1800 civil szervezett pályázott, végül 136 nyert.

Kérjük a dorogiakat, velünk együtt, ragadják meg az alkalmat, dolgozzunk együtt 2016 tavaszáig intenzíven azon, hogy tisztább legyen a város levegője.

VÁRJUK ŐKET A LAKOSSÁGI FÓRUMOKRA, és szorgalmazzuk, hogy a megadott elérhetőségeinken bármilyen formában keressenek minket. Nem ígérjük, hogy feltétlenül meg tudjuk oldani problémájukat, de megtesszük, ami tőlünk telik.

Ugyanennyit kérünk mindenkitől: TEGYE MEG, AMI TŐLE TELIK, KI-KI A MAGA TERÜLETÉN a dorogi levegő egészségesebbé tételéért.

Egyúttal kérjük az önkormányzat, az üzemek együttműködését is, hogy egy tisztán jó cél érdekében együtt tegyünk a változásért.

MNT, NM

Ön itt van: Címlap Hírek Legfrissebb hírek Egészségesebb levegőt Dorognak – projekt-bemutatás: mit akarunk, s miért… avagy megint lesz Zöld Sorok?