Közgyűlési meghívók, határozatok

2014. 10. 02-ei NCTA projektértékelő egyesületi gyűlés, beszámoló

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

2014. 10. 02-én tartotta a DKE az NCTA projektjének első megbeszélését. A fő kérdés az volt, az egyes projektelemeket, miként és hogyan lehet megvalósítani a helyi viszonyok, adottságok, változók függvényében.

A projektmegbeszélésről készült összefoglalót az alábbi linken tölthetitek le egyben:

LINK - https://drive.google.com/file/d/0B0L2aqE6ArIReUl5YXdQd0R4Sms/view?usp=sharing

ILLETVE ELOLVASHATJÁTOK ALÁBB

PROJEKTÉRTÉKELŐ megbeszélés – 2014-10-02 – ÖSSZEFOGLALÓ

Helyszín: Városi Könyvtár, Gyermekkönyvtár, 2014-10-02 17 óra.

Jelenlévők, 6 fő, az egyesület tagságának 55 %-a.

Az egyesületi tagok a megbeszélés előtt megkaptak minden szükséges információt, két alkalommal is, a projekt legelején, illetve a gyűlés előtt 6 nappal.

 

HONLAP – DKE.hu

Nádor Tamás elmondta, újra kellett teremteni a DKE honlapját, mert a régi honlap-struktúra már nem frissül, ezért az amerikai szolgáltató lekapcsolta volna. Ugyanis az ún. JOOMLA 1.5 rendszert a Joomla Közösség már nem támogatja, a biztonsági frissítések hiánya miatt pedig azt spammelésre használják kínai és orosz hekkerek. Ezt a szolgáltató jelezte is, ezért a DKE.HU teljes tartalmát át kellett tölteni egy új, frissülő keretrendszerbe (JOOMLA 3).

  A munka szeptember folyamán zajlott, de 2014-09-24-re kész lett, és klassz lett az új oldal.

 

ÜZEMLÁTOGATÁSOK és ZÖLD SOROK

Felmerült a kérdés, mivel összesen 22 gyárlátogatást kell megszervezni 2016. 04. 30-ig, a projekt végéig, ezért ezeket esetleg mihamarabb el kellene kezdeni…

A projektvezető, Nádor Tamás kifejtette, szerinte először megfelelően elő kellene készíteni az üzemlátogatásokat. Szerinte ehhez nélkülözhetetlen lenne a Zöld Sorok első számának elkészítését, megjelentetését, és terjesztésének lezajlását megvárni, majd ez után gyárlátogatni.

Az első újságszámot arra kellene szánni, hogy ismertessük azokat a légszennyezési problémákat, amik a városban jelen vannak. Ilyen pl. az, hogy az OMSZ 2013-as jelentése szerint Dorogon a legszennyezettebb a levegő az országban. Ez talán képes megérinteni, mozgósítani az embereket.

Ugyanebben a számban meg kellene szólítani a lakosságot egy-két cikk erejéig, be kellene mutatni a projektet, és meg kellene mutatni azt, hogy mit szándékozunk tenni, és miért.

Üzenni kellene a lakosoknak, hogy vegyenek részt a gyárlátogatásokon, ugyanakkor ismertetni kellene azokat a dolgokat is, amelyek légszennyezettség-ügyileg fontosak lehetnek az elmúlt időszakból.

A projektvezető elmondta a projekt gyakorlatilag 5 4 hónapos szakaszra bontható, ezek az ún. beszámolási időszakok. Kifejtette, szerinte a projekt első szakaszának, első 4 hónapjának az előkészítés jegyében lenne érdemes zajlania, mert erre lehet majd építkezni.

   Ennek volt része pl. az új honlap. Fontos az előkészítés, mert e szakaszban kell pontosan kitalálni, milyen módszerekkel lehet megvalósítani a projektet. Hatékony megoldásokat kell találni, amelyek reagálnak a projektterven túl a befogadó közeg sajátságaira, állapotára.

Megjegyezte, fontos állapot-tényező például, hogy az egyesület aktivitása az elmúlt években jelentősen csökkent, Zöld Sorok utoljára 5 éve jelent meg, projektforrásokhoz 4 éve nem jutottunk.

   Ráadásul, eközben alapvető társadalmi változások mentek végbe, nagyon sokaknak a létfenntartásért aggódás és a különféle félelmek befolyásolják immár a gondolkodásmódját, aminek pl. az az egyik eredménye, hogy a zöld dolgok, környezetvédelem fontossága érezhetően háttérbe szorult. Egyszerűen más a helyzet, mint 15, 10, de akár mint 5 éve is volt.

  Ezzel szükséges szembesülni.

  Ezért a projektvezető azt javasolta, ne siessünk a gyárlátogatásokkal, akkor lehet sikeres a projekt, mint bármi más az életben, ha megfelelően elő van készítve, a lehető legtöbbféle szempontból.

  A sikerhez meg kell találni a legmegfelelőbb, helyi viszonyokra, változásokra reakcionáló megoldásmódokat.

  Például, meg kell találni szűkebb társadalmunk megszólításának a módját először, így az első számot ennek jegyében érdemes megalkotni. Azt viszont nagyon össze kell hozni, hogy olyan Zöld Sorok szám sikerüljön, ami ezt a szerepet képes betölteni.

  Ezért a Zöld Sorok első számának tartalma kiemelt jelentőségű.

A jelenlévő tagok eztán megbeszélték: először legyen egy Zöld Sorok lakossági tájékoztató szám, utána, ha ez kiment, széthordatott, postaládákba került, elolvasták, megértették, csak utána legyenek az üzemlátogatások.

Egyik tagtárs javasolta, a Zöld Sorok megjelent számát juttassuk el üzemeknek, és kérjük meg őket az együttműködésre, hogy legyen tisztább Dorogon a levegő.

A projektvezető kifejtette, ez már csak azért is jó ötlet, mert ha sikerül elkészíteni egy olyan újságot, ami bemutatja, kifejti, egyértelműsíti, mik szerintünk a problémák, akkor könnyebben és egyértelműen tudunk arról tárgyalni a nagyüzemekkel, a maguk részéről, ők mit tesznek az általuk is megterhelt levegő tisztábbá tételéért.

 

ZÖLD SOROK TARTALMA:

A Zöld Sorok utoljára 2009 tavaszán jelent meg. Azaz, kimaradt több mint 5 év, amikor a dorogi lakosság nem értesült azokról a környezetvédelmi problémákról, amik a városban vannak, környezetvédelmi tudatformálás nem volt.

  A környezetvédelem, mint téma már csak ezért is kikopott a lakosság tudatából. Környezetvédelmi tudatformálás nélkül nincs környezetvédelmi tudatosság. Az elmúlt 5 évet, mint korlátozó tényezőt, tetszik, nem tetszik, figyelembe kell vennünk, végig a projekt folyamán.

   Tudni kell azt is, immár nem a havonta-kéthavonta megjelenő Zöld Sorok tudatformáló kontextusában fogunk munkálkodni, hanem voltaképpen újra kell kezdeni a tudatformálást, és legfeljebb csak emlékekre, jobb esetben beidegződésekre támaszkodhatunk.

   Ezért, az első Zöld Soroknak erre a kihívásra adott válasznak kell lennie. Elsősorban az emberek, lakosság újbóli megszólítására kell fókuszálnia.

Tájékoztassuk a lakosságot arról, hogy mi a fő probléma.

Például: Dorogon nagyon magas a szállópor-tartalma a levegőnek. Ez itt különleges veszélyeket hord, mert az üzemek a legkülönfélébb szennyezőanyag-részecskéket bocsátják ki, és ezek a szállóporhoz rögzülve bejutnak az emberek légzőszervein át a szervezetükbe.

Nógrádi Mariann megjegyezte, feladat a projektben az üzemlátogatásokra való meghívás, de mivel még nem tudjuk konkrétan, azok, mikor lesznek, ezért úgy kellene ezt teljesíteni, hogy megfogalmazzuk általánosságban a dolgot, hogyan lehet jelentkezni stb.

Hozzátette, hogy ha a Zöld Sorok újság kihordása után erre esetleg nem lesz érdemi reakció, és ezzel számolni kell, akkor kell majd valamit kitalálni.

 

ZÖLD SOROK TERJESZTÉSE

A projektvezető kiemelte: a korábbi terjesztési lista rendelkezésre áll, de az elmúlt években a jó néhányan kikoptak a tagok közül azok, akik terjesztők voltak saját körzetükben. Erre reagálni kell.

   Meg kell őket kérdezni, hogy ennek ellenére vállalják-e a terjesztést.

   Elnök urunk, aki a mai gyűlés előtt közvetlenül jelezte, hogy nem tud részt venni e gyűlésen jelezte, miután a projektvezető egyeztetett vele a problémáról, jelezte, hogy pl. ő a korábbi terjesztési fejadag 3-szorosát (750 pld-t) is fel tudja vállalni. Ugyanekkor pl. tiszteletbeli elnökünk azt jelezte, hogy várhatóan nem fog tudni segíteni e feladat teljesítésében, de ez még nem teljesen biztos.

  A tagok megegyeztek abban, hogy mindenki tud a korábbinál több újságot kihordani, csak az a kérdés, hogy ez legyen autóval leszállítva számukra.

  A projektvezető jelezte, hogy a terjesztés várható decemberi időpontjáig mindenkivel felveszi a kapcsolatot, aki szóba jöhet, és ennek függvényében tesz majd javaslatot a fejadagok kiosztására.

   Hozzátette, hogy NM munkatárssal együtt előzetes számítások szerint ők ketten korábbi fejadagjuk ötszörösét, mintegy 1400-1600 példányt tudnak majd kiszórni (pl. Hősök tere, Baross, Széchenyi, Schmidt lakótelepek, a Penny fölötti, melletti rész, Zrínyi lakótelep).

  A lényeg, hogy decemberre be kell rendezni ezt a dolgot, mert projektszempontból fontos, hogy a lakosok megkapják az újságot, ha törik, ha szakad.

  

ÜZEMEK MEGKERESÉSE:

Nógrádi Mariann felvetette, hogy esetleg egyszerre, egy levélben kellene megkeresni az üzemeket, hogy mindegyik tudjon arról, hogy az egyesület nem csak az ő cégét, hanem a többit is megszólította. Ennek esetleg „kollektívabb a hatása”. Értelme lenne annak, hogy a megkeresés olyan levélben, olyan tartalommal történjék, amely az NCTA elveinek megfelelő. Azaz tájékoztassa az üzemeket a projektről, mi a cél, miben kérjük együttműködésüket. Üzemlátogatásokra praktikus lenne a szombati nap megcélzása, hogy minél többen el tudjanak jönni (nem sanszos, de hátha). Ugyanakkor várható, hogy munkaidőben lehet majd csak sort keríteni az üzemlátogatásokra, mert eddig is ez volt a gyakorlat. Ez kapásból jelentős korlátozó tényező ismét.

A projektvezető kifejtette, az üzemeket tehát a Zöld Sorok megjelenése után kellene konkrétan felhívni az együttműködésre, akkor, amikor már mellékelni tudjuk nekik a megkeresésben az újságot.

  Ha már tudjuk, milyen napokon, mikor lesznek a látogatások, tudunk arra reagálni üzemenként, hogy mit lépjünk a konkrét időpont tekintetében.

 

FÓRUMOK/PANASZNAPOK

A projekt ütemterve szerint a 2014 augusztustól november végéig terjedő időszakban kellene tartani egy db lakossági fórumot, ahol meghallgatnánk az emberek véleményét az őket érintő légszennyezéssel összefüggő esetleges problémákról.

A probléma ezzel az, hogy jelenleg egyetlen helyszín sem áll rendelkezésre. A könyvtárból, mit megtudtuk, a társadalmi szervezeteket a polgármester úr „át akarja csatornázni” a művelődési házba, utóbbi használati rendjéről azonban még nem döntött a testület, így gyakorlatilag most semelyik helyszínt nem tudjuk erre a célra használni.

  Ez esetben annyit tehetünk, hogy megvárjuk, hogyan alakulnak a dolgok.

További probléma lehet az, hogy a fórumokra egyáltalán eljöjjön megfelelő számú ember.

A beszélgetők majd mindegyike egyetértett abban, a környezetvédelem, benne a levegőtisztaság is, az elmúlt évek társadalmi változásainak megfelelően mintha elvesztette volna korábbi „prioritás jellegét”.

Magyarázata ennek – azon túl, hogy a Zöld Sorok másfél évtizedig tartó folyamatos és hathatós tudatformálása 2009-ben, az utolsó újságszám megjelenésével lezárult –, például az egyik tagunk szerint, hogy annyi negatív inger éri a családokat, lakosokat, annyira megnehezült pl. a megélhetés, annyi minden változik nap mint nap, hogy példának okáért a levegőszennyezettség mikéntje és mértéke „immár nem dobogós negatív inger” napjainkban – mint volt pl. 5-10 évvel ezelőtt.

Ezért simán elképzelhető, hogy pl. a „Zöld Sorok-os mozgósítás”, meghívások ellenére sem lesznek túl sokan a fórumokon. Ennek viszont elébe kellene menni.

A DKE munkatársa az előbbiekhez hasonlóan itt is felvetette, megjegyezte, feladat a projektben a panasznapok/fórumok megtartása, de mivel ezt még a helyhiány miatt nem lehet tervezni konkrét időpontra, ezért úgy kellene ezt teljesíteni, hogy megfogalmazzuk általánosságban a dolgot, hogyan lehet jelentkezni stb. De legalábbis, bele kellene írni az újságba, hogy lesznek ilyenek, hogy az emberek készülhessenek rá.

Egyik nyugdíjas tagtárs e szempont alapján is kifejtette, számba kellene vennünk, hogy esetleg a fórumokat összehangoljuk pl. egy-egy nyugdíjas egyesületi vagy más egyesületi gyűléssel, rendezvénnyel, és ezeken az alkalmakon kérjük ki az emberek véleményét, tájékoztatjuk őket a problémákról, meghívjuk őket a látogatásokra.

Ezt a jelenlévők jó ötletnek tartották.

 

VESZÉLYES- ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉK GYŰJTÉS

Nádor Tamás (NT) ismertette, az önkormányzat átvette a gyűjtés szervezését. Bár a polgármester úr azt ígérte, hogy szakmai közreműködőként bevonja a DKE-t a további gyűjtésekbe, a mai napig nem érkezett meg az erre vonatkozó megkeresés.

A tagok jelezték, hogy olvasták a cikket a problémáról.

A megbeszélésen arra jutottunk, hogy keressük meg közvetlenül a hulladékos céget, és ajánljuk fel segítségünket. Az erre való reakció szerint tudunk majd tovább lépni, megtárgyalni, mit tegyünk.

 

ZÁRÁS

A projektvezető elmondta a tagoknak, továbbra is várja az ötleteket, probléma-jelzéseket, bármit, ami a projekttel kapcsolatos meglátás, azt előre viszi.  

Dorog, 2014-10-02

Ön itt van: Címlap EGYESÜLET SZERVEZET: meghívók, határozatok, alapszabály 2014. 10. 02-ei NCTA projektértékelő egyesületi gyűlés, beszámoló