Zöldhatósági közlemény a 2009. 06. 10-edikei hulladékégetős robbanásról

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

A veszélyeshulladék égetőben történt 2009. 06. 10-edikei robbanás másnapján a zöldhatóság közleményt adott ki. A lényeg: "a felügyelőség a térségben két levegő-minőséget mérő imissziós mérőállomást üzemeltet Dorog és Esztergom térségében. A mérési eredményekből megállapítható, hogy a térségben a levegő minősége a szokásosnak megfelelően alakult, egyetlen komponens esetén sem történt határérték túllépés".

 

 

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség közleménye a SARPI Dorog Környezetvédelmi Kft.-ben, 2009. június 10-én történt robbanás környezetvédelmi vonatkozásáról:

2009. június 10-én 9 óra 15 perckor robbanás történt az égetőmű, darált veszélyes hulladékot gyűjtő 4-es számú hulladéktároló bunkerében. Ezt követően tűz keletkezett, amit az üzem saját védelmi technikájával gőzporlasztással, habágyúval, vízsugárral, nitrogén áram alkalmazásával 15 perc alatt eloltottak.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség a robbanást követően helyszíni hatósági ellenőrzést tartott, a Kft-nél. Megállapították, hogy a robbanás és a tűzeset kapcsán a bunkerek környezetében a szabadtéren a robbanás illetve a tűzeset nyomai (pernye, korom, szaghatás, kiömlött, illetve szétszóródott veszélyes hulladékok) nem tapasztalhatók. A kérdéses hulladéktároló bunkerben uretán maradékok, pasztaszerű festék iszapok voltak találhatóak. Kén, klór, nehézfém, komponensek, nehézfém valamint oldószer maradékok mutathatók ki.
   A robbanás illetve a tűzeset az égető működését nem érintette, az ellenőrzés ideje alatt is üzemszerű működés folyt.
  A Sarpi Dorog Kft. által mért levegő-emissziós határértékek a kritikus időszakban sem voltak határérték felett. Az ellenőrzés során megállapították, hogy az égetőművet körülvevő csapadékvíz elvezetését szolgáló övárkok és a Kenyérmezei patakba torkolló csatorna teljesen szárazak, elfolyás nyomai nem tapasztalhatók A felhasznált és a csarnokban összegyűlt tűzoltóvíz laboratóriumi vizsgálat után a szennyvíztisztító műbe illetve égetésre kerül.

A Környezetvédelmi Felügyelőség a térségben két levegő-minőséget mérő imissziós mérőállomást üzemeltet Dorog és Esztergom térségében. A mérési eredményekből megállapítható, hogy a térségben a levegő minősége a szokásosnak megfelelően alakult, egyetlen komponens esetén sem történt határérték túllépés.

Győr, 2009. június 11.
Gerencsér Tivadar igazgató"
Ön itt van: Címlap ÜZEMEK Hulladékégető Zöldhatósági közlemény a 2009. 06. 10-edikei hulladékégetős robbanásról