Távfűtés: havi elszámolásra tér át a Promtávhő Dorogon, Esztergomban 2009 januártól

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Havi elszámolásra tér át a Promtávhő Dorogon, Esztergomban 2009. januártól, adta hírül a cég a számlák mellé bedobott tájékoztató levelében 2009. január 15-én. Ez a fajta elszámolás a fővárosban, más helyeken már régóta dívik. Tény, hogy a hőfogyasztás tényét jobban demonstrálja egy havonta változó összeget (előző havi hődíjat) tartalmazó számla, mint az átalánydíjas időkre emlékeztető havi fix összeges megoldás (évi egyszeri elszámolással). Az új elszámolásrenddel párhuzamosan, azt is tudtul adta a cég, hogy "ezzel  a megoldással lehetővé válik, hogy az energiatakarékos intézkedések eredményei az épületen belül hasznosuljanak, és a megtakarításokat ne kelljen megosztani az adott hőellátó rendszerben összekapcsolt többi épülettel".

 

Az alábbiakban a  Promtávhő Kft. közleményét olvashatják (a jelenség elemzésére később közlendő cikkünkben térünk majd ki).

 

Tájékoztató

a Promtávhő Kft. fűtési hődíj-számlázásában bekövetkező változásokról

Tisztelt Ügyfelünk!

2009. szeptember 1-től a hőközpontban hitelesen mért hőmennyiség az épületek hőfogadóiban felszerelt hőmennyiségmérők adatai arányában kerül szétosztásra a díjfizetők között. Ezzel lehetővé válik, hogy az energiatakarékos intézkedések eredményei az épületen belül hasznosuljanak, és a megtakarításokat ne kelljen megosztani az adott hőellátó rendszerben összekapcsolt többi épülettel.

Az új számlázási rendszer bevezetése a hőmennyiségmérők beépítésén túl az informatikai háttér teljes módosítását és többszöri tesztelését igényli, ezért az áttérést két lépcsőben hajtjuk végre.

2009. január 1-től áttérünk a tényleges hőfelhasználáson alapuló havi elszámolásra a következő módon:

1. Tekintettel arra a tényre, hogy 2008. október-decemberi hónapokban kiszámlázott fűtési hődíj-előleg mennyiségeknél kevesebb hőmennyiség került felhasználásra, a januári előlegszámlát az eddigi 0,048 GJ/lm3Iév helyett 0,036 GJ/lm3/év fajlagos hőmennyiséggel számlázzuk.

2. A februári távhődíj számla fűtési hődíj-előleget már nem, viszont két elszámolást fog tartalmazni:

- Az eddigi gyakorlatnak megfelelően elszámolásra kerül a 2008. május 1. és december 31. között fűtésre felhasznált hőmennyiség a 2008. szeptember, október, november és december hónapok melegvíz felhasználásával együtt.

- A 2009. január hónapban 0,036 GJ/1m3/év értékkel kiszámlázott fütési hőmennyiséggel szemben elszámolásra kerül a január hónapban ténylegesen felhasznált fűtési hőmennyiség.

2009. február hónaptól tehát fűtési hődíj-előleget nem számlázunk, a ténylegesen fütésre felhasznált hőmennyiség a hónap végén kerül leolvasásra, elszámolása pedig utólag, mindig a következő hónapban történik. A hőközpontban mért hőmennyiség szétosztása 2009. szeptember 1. napjáig a fűtési légtérfogatok arányában történik. A fűtési hődíj a tárgyhót követő hónap első napján esedékes, annak kamatmentes fizetési határideje a számlán feltüntetett nap.

Azok a felhasználók (díjfizetők), akik esetében az épületrészek közötti díjszétosztás nem légtérfogat, hanem költségosztók vagy más megállapodás alapján történik, az előzőek szerint számlázott hődíj-előlegként jelenik meg.

Költségosztó alkalmazása esetében, az épület fűtési hőfelhasználásának a megadott arányok szerinti elszámolására továbbra is évente egyszer, a fűtési idényt követően kerül sor. A hődíj-különbözetet az adatszolgáltatási követő hónap száml4ja tartalmazza, annak fizetési, illetőleg a túlfizetés jóváírási határideje a számlán feltüntetett nap.

A hőfelhasználás épületenkénti elszámolásának feltétele az általános közüzemi szerződés megkötése, mely sz egy mérőkörhöz tartozó épületek tulajdonosi közössége (felhasználók) és társaságunk között jön létre. Fontos tehát, hogy a felhasználói közösségek írásban megbízzanak egy olyan személyt (felhasználói képviselőt), aki a szerződést a nevükben aláírja és távhőszolgáltatási kapcsolatot tart a szolgáltatóval.

Az általános közüzemi szerződéssel kapcsolatos információkról februárban tájékoztatjuk Önöket.

Dorog, 2009. január 11.

Promtávhő Kft.

 

 

Ön itt van: Címlap ÜZEMEK Hőerőmű Távfűtés: havi elszámolásra tér át a Promtávhő Dorogon, Esztergomban 2009 januártól